Gourmet Pizza

 AVAILABLE TAKE AWAY

+371 67 732 052

MARGARITA

7.00 €

tomato sauce, mozzarella cheese, tomatoes

WITH MUSHROOMS

8.00 €

cream sauce, mushrooms, mozzarella cheese, truffle oil

PARMA

10.50 €

tomato sauce, prosciutto, arugula, sun-dried tomatoes, mozzarella cheese

BBQ

10.50 €

tomato sauce, mozzarella cheese, bacon, mushrooms, onions

WITH SALMON

12.00 €

tomato sauce, mozzarella cheese, salmon, onion, capers, spinach

CHORIZO

10.50 €

tomato sauce, mozzarella cheese, chorizo, halapenjo

FOUR CHEESE

9.50 €

cream sauce, mozzarella, parmesan, brie, gorgonzola